Onze dienstverlening

De werkzaamheden die wij voor uw bedrijf gaan verrichten kunnen afhankelijk van uw wensen verschillen. Hieronder een korte toelichting:

Indien u zelf een gedeelte van uw administratie wilt doen, dan is dat mogelijk. U kunt er bijvoorbeeld voor kiezen de in- en verkoopfacturen zelf te verwerken en het bestand aan ons te overhandigen. Vervolgens zullen wij zorgen voor de controle en eventuele correcties. Daarnaast zullen wij zorgen voor de aangifte omzetbelasting. Aan het einde van het jaar zorgen wij voor de jaarstukken (balans en winst-en-verliesrekening) en de aangifte inkomstenbelasting en/of de aangifte vennootschapsbelasting. 

Als u liever afziet van het voeren van de administratie, nemen wij deze graag geheel voor onze rekening. U verzamelt maandelijks uw gegevens, die wij vervolgens zullen verwerken in de administratie. Wij zullen voor u aan alle verplichtingen voldoen, zoals het opstellen van de aangifte omzetbelasting. U krijgt van ons periodiek een overzicht van het resultaat en de daarbij horende balans. 

In overleg met u zullen wij vaststellen wat voor u de beste manier van werken is. 

Hieronder volgen een aantal gebieden waarop wij u van dienst kunnen zijn. Deze lijst is zeker niet compleet, wij kunnen veel meer voor u betekenen. Met specifieke opdrachten kunt u te allen tijde contact met ons opnemen. Wij zijn u graag van dienst!