Jaarrekening

Afhankelijk van uw omzet, balanstotalen en het aantal werknemers bent u verplicht (beperkte) financiële overzichten te deponeren bij de Kamer van Koophandel op grond van de Wet op de Jaarrekening. De jaarrekening bestaat uit de winst-en-verliesrekening (ook wel resultatenrekening) en de balans, met een toelichting op beide stukken. De jaarrekening is tevens de afsluiting van het financiële jaar. Als administratiekantoor kunnen wij voor u de jaarrekening opstellen. Dit zullen wij op zo’n manier doen, dat het voor u ook begrijpelijk is. Daarnaast kunnen wij deze ook deponeren bij de Kamer van Koophandel.