Onze Diensten

Wij verzorgen met veel plezier uw administratie, jaarrekening en belastingaangifte en helpen met al uw financiële vragen.

Administratie

Wij ondersteunen u bij het
voeren van uw administratie

Salarissen

Ook verzorgen wij uw
volledige salarisadministratie

Rapportages

Inzicht in de financiële situatie door middel van periodieke overzichten

Particulieren

Uw aangifte Inkomstenbelasting, wij ontzorgen U

Belastingen

Het verzorgen van diverse aangiftes naar de Belastingdienst

Advies

Een goed advies is belangrijk voor uw uitgaven en bestedingsruimte

Onze diensten

De werkzaamheden die wij voor uw bedrijf gaan verrichten kunnen afhankelijk van uw wensen verschillen. Hieronder een korte toelichting:

Indien u zelf een gedeelte van uw administratie wilt doen, dan is dat mogelijk. U kunt er bijvoorbeeld voor kiezen de in- en verkoopfacturen zelf te verwerken en het bestand aan ons te overhandigen. Vervolgens zullen wij zorgen voor de controle en eventuele correcties. Daarnaast zullen wij zorgen voor de aangifte omzetbelasting. Aan het einde van het jaar zorgen wij voor de jaarstukken (balans en winst-en-verliesrekening) en de aangifte inkomstenbelasting en/of de aangifte vennootschapsbelasting. 

Als u liever afziet van het voeren van de administratie, nemen wij deze graag geheel voor onze rekening. U verzamelt maandelijks uw gegevens, die wij vervolgens zullen verwerken in de administratie. Wij zullen voor u aan alle verplichtingen voldoen, zoals het opstellen van de aangifte omzetbelasting. U krijgt van ons een periodiek overzicht van het resultaat en de daarbij behorende balans. 

In overleg met u zullen wij vaststellen wat voor u de beste manier van werken is. 

Hieronder volgen een aantal gebieden waarop wij u van dienst kunnen zijn. Deze lijst is zeker niet compleet, wij kunnen veel meer voor u betekenen. Met specifieke opdrachten kunt u ten alle tijden contact met ons opnemen. Wij zijn u graag van dienst!

Administratie

Iedere ondernemer krijgt te maken met verplichtingen, zoals het voeren van een administratie. Naast het feit dat een administratie verplicht wordt gesteld, kan het u een zeer goed beeld geven van de gang van zaken voor uw bedrijf. Daarom is het van belang dat u voor uw bedrijf een duidelijke en kloppende administratie opzet, dit zal u helpen vroegtijdig problemen op te sporen of juist helpen kansen te herkennen.

Salarissen

Als u personeel in dienst neemt, krijgt u automatisch te maken met een salarisadministratie. Het is niet simpelweghet loon wat betaald moet worden. U moet ook denken aan het toepassen van de juiste loonbelasting, reserveren van vakantiegeld en de reiskostenvergoeding. Het is belangrijk dat dit zorgvuldig en correct gebeurt. Wij kunnen op een aantal gebieden zaken voor u regelen.

Zo kunnen wij maandelijks loonspecificaties aanleveren met aan het eind van het jaar de jaaropgave. Daarnaast kunnen wij ook een gespecificeerde berekening maken van de werkgeverslasten, waarbij er wordt gekeken naar het bruto en netto loon.

Rapportages

Afhankelijk van uw omzet, balanstotalen en het aantal werknemers bent u verplicht (beperkte) financiële overzichten te deponeren bij de Kamer van Koophandel op grond van de Wet op de Jaarrekening.De jaarrekening bestaat uit de winst-en-verliesrekening (ook wel resultatenrekening) en de balans, met een toelichting op beide stukken.

De jaarrekening is tevens de afsluiting van het financiële jaar. Als administratiekantoor kunnen wij voor u de jaarrekening opstellen. Dit zullen wij op zo’n manier doen, dat hetvoor u ook begrijpelijk is. Daarnaast kunnen wij deze ook deponeren bij de Kamer van Koophandel.

Naast de jaarlijkse aangifte inkomstenbelasting ondersteunen wij u om uw toekomstplannen in kaart te brengen of uit te voeren. Gepland of ongepland vinden er veranderingen plaats die invloed hebben op uw toekomst.

Denk aan inkomenswisselingen in werk en uitkering, pensioen,sparen en vermogen, eigen woning, hypotheek, verhuizen, kinderen, ontslag, ziekte, huwelijk, werkgever, erfenis, verzekeringen, lijfrenten, schenking, wel of geen eigen onderneming beginnen. Allemaal onderwerpen waarvan er vast een of meerdere herkenbaar voor u zijn. Wij zetten deze voor u op een rijtje en in perspectief. Onafhankelijk en uw belang voorop.

Belastingen

Door al het ‘normale jaarwerk’ van de administratie en defiscale aangiftenraken de lange termijn financiën nogal eens uit zicht. Leeuw Administratie & Advies weet uit ervaring dat het veel voordelen oplevert om periodiek tijd voor u te nemen.

Dan geven we u persoonlijk advies over zaken als fiscale constructies, alternatieve ondernemingsvormen, oudedagsvoorziening en investeringen. Dit levert u niet alleen financieel voordeel op, maar u krijgt weer zicht op de lange termijn koers van uw bedrijf.

Advies

Zowel de situatie van uw bedrijf als de fiscale regels veranderen continu. Daardoor wil het nog wel eens gebeuren dat u onvoldoende gebruik maakt van de fiscale constructies die het meest voordelig voor u zijn. Uw huidige ondernemingsvorm kan bijvoorbeeld inmiddels meer fiscale nadelen dan voordelen hebben of u wilt gaan bouwen aan oudedagsvoorziening.

Leeuw Administratie & Advies staat u dan terzijde met specialistisch fiscaal advies op het gebied van ondernemingsvorm, investeringsaftrek, verliesverrekening, oudedagsreserve, eigen woning, bijleenregeling, auto en alle andere fiscale zaken.